O Fundacji

Fundacja Na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt „NERO” została zarejestrowana w KRS d w listopadzie 2008r., ale prawdziwą działalność rozpoczęliśmy dużo wcześniej. Członkami Fundacji są osoby posiadające bogate doświadczenie w aktywnej pomocy potrzebującym zwierzętom. Łączy nas wysoka wrażliwość na cierpienie zwierząt, nie tylko tych bezpańskich, lecz także tych, które mają właścicieli.

Cele naszej organizacji to m.in.:

 • zwalczanie bezdomności zwierząt poprzez aktywną działalność adopcyjną, 
 • leczenie, w tym realizowanie programu kastracji i sterylizacji, 
 • interweniowanie wobec zagrożenia zdrowia i życia zwierząt pokrzywdzonych.


AKTUALNIE POD OPIEKĄ FUNDACJI ZNAJDUJĄ SIĘ PSY MIESZKAJĄCE:

 • wolno w polu
 • w domach tymczasowych
 • w boksach fundacji

 

Nasza Misja 

 1. Wspieranie wszelkich działań na rzecz udzielenia pomocy zwierzętom bezdomnym, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez człowieka, a w szczególności podejmowanie działań na rzecz zwierząt wymagających opieki w następstwie niewłaściwego traktowania przez człowieka.
 2. Współpracę z Policją oraz Strażą Miejską i innymi instytucjami w zakresie koniecznym dla zapewnienia ochrony praw zwierząt.
 3. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 4. Organizację i uczestnictwo w imprezach kulturalnych i sportowych w celu prowadzenia akcji charytatywnych zapewniających realizację celów Fundacji. 
 5. Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, wydawniczej, promocyjnej, reklamowej.
 6. Prowadzenie i wspieranie ośrodków i schronisk dla zwierząt.
 7. Promocję i reklamę firm i instytucji wspierających ochronę środowiska i zwierząt.
 8. Udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących problematyki ochrony środowiska i zwierząt.
Script logo